hamilelik.com © 2017 Aysetolgaiyiyasam.com - Tüm Hakları Saklıdır.

Blastokist Transferi

Blastokist Transferi

embriyo transferi

Gebelik oluşumu öncesinde; yumurta ve sperm hücresinin döllenmesiyle oluşan döllenmiş yumurtalar (zigot) bölünerek çoğalırlar ve gelişirler. Doğal yolla gerçekleşen gebeliklerde normal süreçte meydana gelen bu durum, tüp bebek tedavisinde laboratuar ortamında gerçekleştirilir. Yumurtalar döllendikten sonra 2, 4, 8 hücreli gruplar haline gelirler. Döllenmiş yumurta, döllenmenin ardından geçen 5. günde içinde bir boşluk alan bulunan etrafı hücrelerle çevrilmiş Blastokist halini alır. Doğal yolla gerçekleşen gebeliklerde döllenmiş yumurtanın rahim duvarına yerleşmeden önceki haline Blastokist denilir. Ancak tüp bebek tedavisinde döllenmenin sonrasındaki 5. günde blastokist transferi yapılır ve embriyo anne rahmine yerleştirilir.

Blastokist transferi nasıl yapılır?

Tüp bebek tedavisinde döllenmiş yumurtalar 5 gün süresince laboratuar ortamında izlenir. Bunlardan en kaliteli, en sağlıklı, en çok büyüyen Blastokistler (embriyolar), tıbbi bir cihazla anne rahmine yerleştirilir. Embriyolardaki hücrelerin bölünme hızları, hücre büyüklükleri ve sayılarına bakılarak blastokistlerin en kaliteli olanları belirlenir ve transfer edilir. Günümüz tıp teknolojisiyle embriyoları en iyi koşullarda geliştirip büyütecek laboratuar ortamı sağlanabilmektedir. İstenirse kaliteli Blastokistler başka dönemde transfer edilmek için dondurulup saklanabilmektedir.

Blastokist transferi neden ve kimlerde tercih edilir?

Blastokist transferi ile yapılan tüp bebek tedavisinde embriyolar 5 gün boyunca izlenir. Bu süre içinde embriyoların büyüme hızları, sayılar, bölünme hızları gözlemlenir ve en kaliteli embriyo seçilerek nakledilir. Bu sayede embriyonun güçsüzlüğünden, düşük kalitede olmasından kaynaklı gebelik sorunlarının da önüne geçilmiş olur. Ayrıca Blastokist transferinde en kaliteli tek embriyo transfer edildiğinden çoğul gebelik riski de ortadan kalkmış olur. Zira tüp bebek tedavisinin en sık karşılaşılan olumsuzluklarından birisi çoğul gebeliklerdir. Çoğul gebelik meydana geldiğinde ilerleyen süreçte bebekler büyüme, gelişme sorunları yaşamakta ve hatta bebek ölümleri, düşük gebeliklerle karşılaşılabilmektedir. Bu bağlamda Blastokist transferi daha çok çoğul gebelik istemeyen, öncesinde birkaç kez embriyo transferi yapıldığı halde gebeliğin elde edilemediği hastalar için daha uygundur. Bununla beraber kadının yaşının 35’ten küçük olması durumu da Blastokist transferi ile başarılı bir gebelik elde etmeye yardımcı olacaktır.

Blastokist transferinin kimlerde başarılı olmama ihtimali daha yüksektir?

Blastokist transferinde en önemli faktörlerden birisi kadının yaşı, diğeri ise erkeğin sperm sayısı ve kalitesidir. Kadının yaşının 35’ten büyük olduğu ve erkeğin sperm kalitesinin düşük olduğu vakalarda blastokist transferi ile gebelik elde edilebilme olasılığı düşüktür. Bu sebeple diğer kısırlık tedavilerinde olduğu gibi özellikle kadının yaşı çok ilerlemeden bir tedaviye başlamakta fayda vardır.

Blastokist transferi sonrası gebelik testi ve gebelik haftası hesaplama

Blastokist transferi yapıldıktan sonra kadının gebelik belirtileri göstermesi için geçmesi gereken süre yaklaşık 20-25 gündür. Bu sebeple blastokist transferinin sonrasında geçen 12. günde kanda gebelik testi yapılır. Sonuç pozitifse 1-2 hafta içinde basit gebelik belirtileri olan göğüslerde şişkinlik, hassasiyet, bulantı, kusma gibi şikayetler gözlenir. Blastokist transferi ile gebe kalan kadınlar, transferden 2 hafta öncesinden sayarak gebelik haftasını hesaplayabilmekteler. Başka bir ifade ile transfer yapıldığı günden itibaren geçen günlere 2 hafta daha eklenir ve yaklaşık gebelik haftası bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir