hamilelik.com © 2017 Aysetolgaiyiyasam.com - Tüm Hakları Saklıdır.

Doppler Ultrason Nedir?

doppler-ultrason

Ultrason, ses dalgaları prensibi ile çalışan bir görüntüleme sistemidir. Ses dalgaları, yüksek frekanslı ve insan kulağının işitemeyeceği ses dalgaları oluştururlar. Ultrasonun çalışma prensibi ses dalgalarının değişik doku ve organlardan farklı şekilde yansıması  mantığı ile çalışmaktadır. Tıbbın yalnızca kadın hastalıkları ve doğum branşında kullanılmayan, neredeyse bütün branşlarda uygulanan oldukça yaygın ve başarılı bir yöntemdir.

Ultrason cihazlarının ses dalgasını gönderen ve dokulara çarpan sesin geri dönmesini algılayan, vücuda yerleştirilen kısmı ise prob adını almaktadır. Prob, geri dönen ses dalgalarını algılamaktadır. Bu işlemler, bilgisayar sistemleri içerisinde görüntüye dönüştürülür ve doktor bu görüntüleri izleyerek yorumlayabilir.

Hamilelikte ultrasonun uygulanma sebepleri:

 • Hamilelik mevcut mu?
 • Hamilelik rahmin içerisinde mi?
 • Fetus canlı mı?
 • Gebelik kaç haftalık?
 • Bebeğin ense kalınlığı nasıl?
 • Bebeğin tahmini kilosu nedir?
 • Bebeğin duruşu düz mü?
 • Bebeğin eşi (plasenta) normal mi? Eşin yerleşimi normal mi? Doğum yolunu kapatıyor mu?
 • Bebeğin kafa çapı bacak uzunluğu normal mi?
 • Bebeğin amniyon sıvısı normal mi?
 • Bebeğin hareketleri ve kas gelişimi normal mi?
 • Erken doğum riski söz konusu mu?
 • Rahim ve yumurtalıklarda myom veya kist mevcut mu?
 • Bebeğin cinsiyeti nedir?

Doppler nedir, nasıl uygulanır?

Doppler uygulamasının çalışma prensibi şudur: “hareketli” cisimlerden yansıyan seslerin farklı olmasına dayanır. Vücut içerisinde kan hareket halindedir. Kan içinde hareket eden kırmızı hücrelere çarpan ses, geri yansır. Bu sayede de ultrason ekranına görüntüler yansır.

Hamilelikte doppler incelemesinde en sık kullanılan damarlar:

 • Hamilelikte ultrason inceleme yapılan duruma göre farklı arter (atar damar) ve ven (toplar damar) ‘lara yapılabilmektedir. Bunlar:
 • Umblikal arter (Göbek kordonundaki atar damar)
 • MCA (Middle Cerebral Artery, Orta serebral (beyin) atar damar)
 • Fetal aorta
 • Umblikal ven (Göbek kordonundaki toplar damar)
 • Duktus venozus
 • İntrahepatik (karaciğerdeki) venler

Doppler inceleme hangi hamileliklerde uygulanır?

 • Anomali şüphesinde
 • IUGR (gelişme geriliği) şüphesi
 • Tansiyon yüksekliği olan durumlar)
 • Fetusta anomali/ fetal hastalık şüphesi
 • Çoğul gebeliklerdeki bebeklerin eşit gelişmemesi
 • Fetusta kalp anomalileri/ kalp hastalığı
 • Aritmiler (kalpte ritm bozukluğu)
 • Anne adayında kalp-damar hastalıkları
 • Daha önceki hamileliklerde gelişme geriliği, intrauterin fetal ölüm olması
 • Daha önceki hamileliklerde tansiyon yüksekliği, preeklampsi olması

Doppler ultrasonun gebeliğe herhangi bir zararı var mıdır?

Doppler ultrasonun bilimsel olarak kanıtlanmış herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Ancak ısı artışı yaratması sebebiyle gereksiz yere ve uzun süre yapılması önerilmemektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *