hamilelik.com © 2017 Aysetolgaiyiyasam.com - Tüm Hakları Saklıdır.

Koroid Pleksus Kisti Nedir?

Koroid Pleksus Kisti Nedir?

koroid pleksus kisti nedir

Koroid pleksus kisti nedir?

Koroid pleksus, beyinde mevcut olan ve beynin içinde olduğu sıvının üretildiği doku olarak tanımlanmaktadır. Bu dokunun içerisinde çeşitli sebeplerle sıvı dolu olan koroid pleksus kisti mevcut olabilir. Bu kistler, normal hamileliklerin yaklaşık olarak %2’sinde mevcuttur. Beynin iki tarafında veya tek tarafında olabilir. Bu kistler çoğunlukla gebelik haftaları ilerledikçe kaybolmaktadır. Bu sebeple de bebeğin beyin gelişimini ya da zeka durumunu olumsuz etkilememektedir.

Bu kistlerin genellikle %90’dan fazlası hamileliğin 28. Haftasına kadar kendiliğinde  kaybolmaktadır. Kaybolan kistlerde yeniden oluşum gözlemlenmez. Ancak kistler kaybolmazsa çoğunlukla bir sorun ortaya çıkmasa da şayet başka bir anomali mevcut ise çeşitli problemler meydana gelebilir.

Koroid pleksus kisti hangi anomalilerle beraber görülür?

Bu kistlerin ufak bir bölümü trizomi 18 adı verilen kromozomal bozukluk olan sendromla beraber görülebilir. Fakat koroid pleksus kisti, trizomi 18 sendromunun tek belirtisi olmamaktadır. Yaygın olarak trizomi 18 ile görülürken nadir olarak trizomi 21 ya da trizomi 13 ile de görülebilmektedir. Bundan dolayı da bu kistin mevcut olduğu durumlarda mutlaka ayrıntılı ultrason yapılmalı ve diğer anomaliler araştırılmalıdır.

Anne adayının yaşı ileri ise kromozomal hastalıklar açısından mutlaka üçlü tarama testi sonuçları araştırılmalıdır. Şayet ultrason ve diğer test sonuçlarında herhangi bir anomali söz konusu değilse koroid pleksus tek başına görülmekte demektir. Bu sebeple de amniosentez uygulanmasına gerek yoktur. Bu aşamada gebeliğin normal takibi devam ettirilir.

Kistlerin boyutu önemli mi?

Kistlerin boyutu ya da sayısı trizomi 18 ile ilgili değildir. Trizomi 18 riski ultrasonda koroid pleksus kisti haricinde farklı anomaliler görülüp görülmemesi ile alakalı bir sendromdur. Ultrason ile farklı anomaliler tespit ediliyorsa, büyük ihtimalle kromozomal anomali olabileceği için amniyosentez (karından su alarak inceleme) ile tanı netlik kazanmalıdır.

ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) tarafından izole yani tek başına koroid pleksus kisti mevcudiyetinde yani farklı bir anomali söz konusu değilse,  amniosentez yalnızca üçlü tarama testi neticesinde sorun tespit edilmişse ve anne adayı 32 yaşından büyükse önerilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir