hamilelik.com © 2017 Aysetolgaiyiyasam.com - Tüm Hakları Saklıdır.

Rutin Doğum Öncesi Testler

Rutin Doğum Öncesi Testler

9 aylık hamilelik sürecinin sonunda sağlıklı bir bebeği kucağına alabilmek, anne adayları için çok önemlidir. Bu gebelik sürecini mümkün olan en sağlıklı ve en doğru şekilde geçirmeye çalışırlar. Bu bakımdan da gebelik öncesinden başlayarak gerekli testlerin, muayenelerin yapılması, hamilelik sürecinin uzman doktor tarafından belli aralıklarla izlenmesi ve her gebelik için zorunlu olan rutin testlerin yapılması çok önemlidir. Zira uzman kontrolünde geçen, test ve muayenelerin de zamanında yapıldığı gebeliklerde herhangi bir sorun yaşanma riski çok daha düşüktür.

Unutulmamalıdır ki; hamilelik, bebeğin anne karnında her gün, her saat geliştiği çok mucizevi bir süreçtir. Anne adayının son adet döneminin ilk gününden başlayarak ortalama 40 hafta sürecek olan bu süreçte, bebeğin gelişimi ve anne adayının sağlık durumunun yakından takip edilmesi olmazsa olmazdır. Anne karnındaki bebeğin sağlıklı şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi için her anne adayının belli aralıklarla doktor kontrolünden ve bazı tetkiklerden geçmesi zorunlu hale gelmiştir. Tetkiklerin bazıları hamilelik dönemi içinde yapılırken, bazıları ise sağlıklı bir gebelik süreci geçirebilmek ve tehlike içeren durumların oluşma riskini azaltmak için gebe kalınmadan önce yapılmalıdır. Bu sebeple de özellikle bebek isteyen kadınların, erkeklerin hamilelikten yaklaşık 3 ay öncesinde kontrol amaçlı birtakım taramalar yaptırması uygun olur. Bu sayede süreç daha sağlıklı ve olumlu seyreder. İşte bu bakımdan gebelik süreci içine girmeyi planlayan anne adayları gebelikte yapılan testler hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu testlerin uygulama zamanlarını doktorları ile birlikte takip etmeli, eksiksiz bir şekilde yaptırmalıdır.

Doğum öncesi yapılması gereken testler hangileridir?

Doğum öncesi testler ele alındığında iki farklı aşama söz konusudur. Bunlardan birisi daha gebe kalmadan önce yapılan gebelik öncesi yapılması gereken testler, diğeri ise gebelik sürecinde yapılması gereken testlerdir.

Gebelik öncesi yapılması gereken testler

Gebelik öncesi testler kesinlikle zamanlama olarak bebek anne rahmine düşmeden, yani döllenme gerçekleşmeden önce yapılması gerekli olan uygulamalardır. Bu testlerin sonuçlarına göre de; anne adayının bilmediği, tanı konmamış bir hastalığı varsa teşhis edilebilir, hamileyken yapılması mümkün olmayan tedaviler uygulanabilir, bebek sağlığı ve doğum açısından risk içeren tehlikeli durumlar ortadan kaldırılabilir. Bu sayede daha sağlıklı bir şekilde gebe kalarak, daha rahat bir gebelik süreci geçirmek mümkün olabilir. Bu nedenle bir bebek sahibi olmayı planlayan kişilerin öncelikle doktor muayenesinden geçerek doktor tarafından uygun görülen testleri yaptırması önemlidir. Bunların sonuçlarına dayanarak da gerek duyulan tedavilerin hamilelik öncesinde tamamlaması gerekir.

Gebelik sürecinde yapılması gereken testler

Hamilelik döneminde yapılan testler; döllenme sonrasında bebeğin kesesinin rahimde görülmesinin ardından, belli haftalarda bebekle ilgili gelişmelerin gözlemlenmesi ve varsa riskli durumların tespitinin yapılması için gereken çok önemli ve kimi zaman da hayati taramalardır. Gebelik döneminde yapılan testlerden elde edilecek sonuçlar, olası riskli bir durumun önceden teşhis edilebilmesine ve erken tanı yardımıyla önlem alınabilmesine olanak tanıdığı için çok değerlidir. Testlerden alınan sonuçlar doğrultusunda, bebeğin doğum zamanı daha rahat belirlenebilir, gerekiyorsa önlemler alınabilir veya anne ve bebeğin hayatı riske atılmadan gebelik tıbbi olarak sonlandırılabilir.

Doğum öncesi testler ne amaçla yapılır?

Gebe kalındığının tespit edilmesinin ardından bebek ve anneye dair pek çok veriyi alabilmek için gebelik süresince testler yapılır. Bebeğin doğumu öncesinde gebeliği takip eden uzman doktor tarafından birtakım tahliller yaptırılması istenir. Doktorun talebi doğrultusunda istenen bu testler, çoğu zaman sadece rutin uygulamalar olarak görülür. Evet, bunlar her gebelikte yapılan rutin uygulamalardır ve çoğunlukla hayati önem taşıyan veriler verirler.

Gebelikte yapılan testlerin uygulanma amaçları

 • Anne adayının kan grubunun önceden belirlenmesi ve bu sayede olası bir ihtiyaçta anında doğru müdahale yapılabilmesi,
 • Anne adayının bazı hastalıklara karşı bağışıklığının olup olmadığının tespit edilmesi,
 • Anne adayında kansızlık, yani anemi sorununun tespiti ve eğer anemi tespit edilirse gebelik öncesinde ve gebelik süresince tedavi edilmesi,
 • Anne adayının aileden getirdiği genetik bir rahatsızlığının olup olmadığının belirlenmesi ve varsa gerekli önlemlerin alınması,
 • Anne adayının hamilelikte tedavi edilme imkanı olmayan rahatsızlıkları varsa tespit edilmesi ve varsa ilerlemesini önleyici tedbirlerin alınması,
 • Doğum esnasında risk oluşturabilecek faktörler tespit edilirse, bunların uygun şekilde ortadan kaldırılabilmesi,
 • Bebeğin anne rahmindeki gelişiminin yakından takip edilebilmesi,
 • Anne rahmindeki bebekte ortaya çıkabilecek anomalilerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması,
 • Doğumun gerçekleşmesi için en uygun tarihin belirlenmesi,
 • Mevcut veriler ışığında doğum şeklinin sezaryen mi, yoksa normal mi olacağının belirlenmesi

Gebelik öncesi hangi testlerin yapılması gerekir?

Hamilelik tespit edildiğinde yapılan ilk tahlillerin bazıları, aslında gebe kalmadan önce yapılması, tamamlanması gereken taramalardır. Ancak genellikle çiftler gebe kalmadan önce herhangi bir teste, taramaya ihtiyaç duymazlar ve gebe kalınca her şeyin yolunda gideceği savı ile doktor muayenesi olmadan gebe kalırlar. Hal böyle olunca da hamilelik şüphesi oluştuğunda, yani kadın adet gecikmesi yaşadığında ve gebelik testi pozitif çıktığında doktora başvurur. Bundan sonra da kadının genel durumunu değerlendirmeye olanak verecek testler yapılır. Aslında anne ve baba adaylarının sorumsuz ve de vurdumduymaz yaklaşımlarının bir eseri olarak bu testler hamilelik dönemine sarkar. Oysaki daha gebe kalmadan önce yapılsa çok daha faydalı olur. Bu bakımdan gebelik öncesi yapılması gereken uygulamalar hamileyken yapılmak durumunda kalınıyor. Ancak yeniden altını çizmekte fayda var ki; doğum öncesi testlerden olan gebelikten önce yapılacak tahliller, kişiler bebek sahibi olmaya karar verdiklerinde, yani gebe kalınmadan önce yapılması çok önemlidir.

Gebelik öncesi testleri

 • Tam kan sayımı: “Hemogram” olarak da bilinen kan tahlillerinin yapılma amacı hamilelikte çok önemli bir rol oynayan ve önemli bir mineral olan demirin anne adayının vücudunda depolanmasının kontrolünü sağlamaktır. Burada anemi, yani demir eksikliği, kansızlık varlığı aranır.
 • Tam idrar tahlili: Anne adayında İdrar yolu enfeksiyonu gibi sorunların tespiti için yapılır.
 • Kan gruplarının tespit edilmesi: Anne ve baba adayında kan uyuşmazlığının kontrolü için yapılır.
 • Annenin kanama profili: Doğum esnasında yaşanabilecek olası komplikasyonlara karşı anne adayının kanama ve kanın pıhtılaşma zamanını kontrol etmek için yapılır.
 • Rutin biyokimya tahlilleri: Anne adayının böbrek, karaciğer gibi iç organ sağlığını kontrol etmek için yapılır. Bu bağlamda açlık kan şekeri, kolesterol ve üreye bakılır ve bu test özellikle de diyabet riski taşıyan anne adayları için gerekir.
 • Pelvik ultrason muayenesi: Anne adayının üreme organlarının durumu, sağlığı kontrol edilir. Bu bağlamda çatı muayenesi yapılır, yumurtalıklarda ve rahimde bir sorun olup olmadığına bakılır.
 • Smear testi: 30 yaşını aşmış olan tüm kadınların sağlığının öncelikli testlerinden birisi olan Smear testi ile rahim ağzı kanserinin kontrolü yapılır. Kesinlikle çok önemlidir.
 • TORCH testi: Anne adayında Toksoplazma, Rubella (kızamıkçık testi), Sitomegalovirus, Sifiliz, suçiçeği, Herpes Simplex gibi mikrop ve virüslerin tespiti için yapılır.
 • TSH testi: Anne adayının tiroit hormonlarının yeterli ve dengeli çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Bu bağlamda kadının guatr veya tiroit hastalığı varsa tedavi edilmeye başlanır.
 • Kromozom incelemeleri: Anne ve baba adayında akraba evliliği söz konusuysa veya eşlerden birinin ya da her ikisinin aileden gelen bir kalıtımsal hastalığı bulunuyorsa bunların tespit edilebilmesi için kromozom incelemesi yapılır. Alınan sonuçlara göre de gerekli önlemler alınır ve olası bir sakat, anomalili bebek doğumu önlenebilir.

Bu testlerin gebelik öncesinde yapılması çok daha doğru olurken genellikle gebelik tespit edildikten sonra yapılmaktadır.

Gebelik öncesi testler ne zaman yapılır?

Gebelik öncesi testlerin yapılması için herhangi bir belirli tarih yoktur. Çiftler, bebek sahibi olmaya karar verdikten hemen sonra bir kadın doğum uzmanına başvurarak gereken muayene ve tahlillerin uygulanması söz konusu olur. Ancak genel olarak gebe kalmadan 3 ay öncesinde testlerin yaptırılması ve gerekiyorsa testlerin sonucuna göre tedavi uygulanmasından sonra gebe kalınması önerilir. Gebelik öncesinde yapılan testlerden alınan sonuçlar neticesinde vücudun hamile kalmak için hazır olduğu belli olduktan sonra da gebelik planlanır. Unutulmamalıdır ki; anne adayının vücudunda bilmediği, daha önceden tespit edilmemiş birtakım rahatsızlıkların tespit edilme olasılığı göz önüne alınarak, zamanında tedavi uygulanabilmesi için testler ve gebelik arasında belli bir zaman aralığı bulunması gerekir. Bu sebeple de uzmanlara göre ortalama 3 ay öncesinden hamilelik öncesi testleri yaptırmak daha uygun olur.

Gebelik döneminde yapılması gereken testler

 • Hepatit B testi: Anneden bebeğe bulaşma riski bulunan Hepatit B virüsünün varlığı tespit edilir. Test pozitif sonuç verirse doğum sonrası bebeğe antikor aşısı yapılması gerekir. Bu test gebeliğin 11 -13. haftaları arasında yapılır.
 • HIV (AIDS) testi: Hamilelikte veya emzirme döneminde bebeğe geçebilen HIV virüsünü tespit etmek için hamileliğin 11 -13. haftaları arasında yapılır.
 • Koriyonik Villus (CVS) testi: Anne adayının rahmindeki bebekte ortaya çıkabilecek kan hastalıklarının belirlenmesi için uygulanır ve bebeğin plasenta dokusundan örnek alınarak yapılır. Bu test hamileliğin 10- 14. haftaları arasında yapılır.
 • Ense kalınlığı (NT) testi: Bebekte Down Sendromu teşhisinde önemli olan ense kalınlığı testi, bebeğin ensesinde biriken sıvının normal miktarda olup olmadığının tespitine imkan verir. Bu test hamileliğin 11 -14. haftaları arasında yapılır.
 • Alfa Fetoprotein (AFP) kan testi: Bebeğin sinir ve sindirim sistemi hastalıklarını taşıma riski ölçülür ve hamileliğin 16-18. haftaları arasında yapılır.
 • İkili tarama testi: Spina Bifida, Down Sendromu ve diğer kromozomsal hastalıkların taraması yapılır ve sonuçlar da ense kalınlığı testi ile birlikte değerlendirilir. Bu test hamileliğin 11-14. haftaları arasında yapılır.
 • Üçlü tarama testi: Bebekte Edward Sendromu, Nöral tüp defekti gibi rahatsızlıkların bulunma riskine bakılır ve hamileliğin 15-20. haftaları arasında yapılır.
 • Amniyosentez: Daha önceki haftalarda yapılan ikili ve üçlü testlerin anormal çıkması durumunda bebeğin amniyon sıvısından örnek alınır ve incelenir. Amniyosentez hamileliğin 16-20. haftaları arasında yapılır.
 • Detaylı ultrason taraması: Bebeğin organları incelenir ve gelişimi kontrol edilir ve hamileliğin 18-20. haftaları arasında yapılır.
 • Kordosentez: Bebekten kan örneği alınarak bebekteki kromozom bozukluklarını belirleyen bir uygulamadır ve hamileliğin 18-22. haftaları arasında yapılır.
 • Glukoz tarama testi: Gebelik diyabeti araştırılır ve hamileliğin 24-28. haftaları arasında yapılır.
 • Indirekt Coomps (IDC) testi: Anne ve bebek arasındaki kan uyuşmazlığı ölçülür ve hamileliğin 28. haftasında yapılır.

Yukarıda sıralanan gebelik öncesinde ve gebelikte yapılması gereken testler çoğunlukla tarama testleridir ve riskleri belirlemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir