hamilelik.com © 2017 Aysetolgaiyiyasam.com - Tüm Hakları Saklıdır.

Tek Umblikal Arter (Bebeğin Kordonunda Tek Atardamar Bulunması)

bebeğin kordonunda tek atardamar olması

Tek Umblikal Arter (Bebeğin Kordonunda Tek Atardamar Bulunması)

Bebeklerin göbek kordonunda normalde 3 tane damat mevcuttur. Bu 3 damardan 2 tanesi umblikal arter adı verilen atardamarlardır. Diğer damar ise toplar damar olan umbikal vendir. Fetusun ilk oluşma döneminde sağ ve solda 2 adet toplar damar yani umblikal ven bulunur ancak daha sonra sağ umblikal ven ortadan kalkarak yalnızca sol umblikal ven kalır.

İnsan vücudunda bulunan atardamalar genellikle insan vücuduna temiz kan taşır. Bu temiz kan; oksijen ve besin anlamına gelir. Toplar damarlar ise kirli kanı yani karbondioksit ve atık maddeler içeren kanı taşımakla görevlidir. Fetuslarda ise göbek kordonunda bu kuralın tam tersi geçerli olmaktadır. Umblikal arterler kirli kanı fetustan plasentaya yani bebeğin eşine doğru taşır, umblikal ven temiz kanı plasentadan fetusa taşır. Tek umblikal arter adı verilen durumda ise göbek kordonunda bir umblikal arter bir de umblikal ven mevcuttur.

Bir adet umblikal arter mevcut olmasına rağmen tekil doğumların yalnızca %1’inde çoğul gebeliklerin yalnızca %5’inde bu duruma rastlanmaktadır. Bu duruma yol açan faktörler bilinmemektedir.

Görüldüğü durumlar ise:

  • Anne adayında şeker hastalığı yani diyabet mevcut ise,
  • Anne adayında preeklampsi mevcut ise,
  • Olgihodramnios, polhidramnios söz konusu ise,
  • Gebelikte kromozomal anomali mevcut ise,
  • Çoğul gebeliklerde,
  • Kız bebeklerde (görülme riski daha fazladır),
  • Anne yaşının ileri olduğu durumlarda,
  • Multiparite adı verilen durumlarda daha fazla görülmektedir.

Teşhis nasıl koyulur?

Yapılan ultrason kontrollerinde göbek kordonunda 3 damar yerine 2 damar görülmesi ile tanı koyulabilmektedir. Bununla birlikte arterin normalden büyük olması da bu sorun  için şüphelendirmektedir. Yapılan renkli doppler ultrason ile bir tane arter tespit edilebilir ve gebeliğin mesanesinin yanında yalnızca bir arter bulunur.

Tek umblikal arter olmasının önemi nedir?

Tek umblikal arter durumunun söz konusu olduğu gebeliklerin %20-30’unda çeşitli anomaliler tespit edilmiştir. Bu anomaliler ise; kalp anomalileri, sindirim sistemi ile ilgili anomaliler, böbrek ve beyin anomalileri olarak sayılabilir.

Tek umblikal arterle en çok görülen kromozomal anomalisi ise; trizomi 18’dir. Bu anomaliler kaynaklı olarak da doğumdan sonra bebek ölümlerinin görülme riski %20 olmaktadır.

Hamilelik döneminde fetusların %15-20’sinde gelişme geriliği söz konusudur. Tek umblikal arterde düşük ve erken doğum riski de bulunmaktadır. Tek umblikal arter söz konusu olan fetusların yarıya yakını tamamen sağlıklı ve hiçbir anomali olmadan dünyaya gelir.

 

Hamileliğin takibi nasıl yapılır?

Hamilelik döneminde tek umblikal arter tespit edildiğinde mutlaka farklı anomalilerin de mevcut olup olmadığı araştırılmalıdır.

Fetal ekokardiyografi yapılması gerekmektedir. Farklı anomaliler söz konusu ise kromozomal anomali araştırması yapılması gerekmektedir. Fetus gelişme geriliği oluşması açısından ultrason ölçümleri ile kontrol edilmelidir. Bebek dünyaya geldikten sonra “böbrek” anomalilerini araştırmak için ultrason yapılması önerilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir