Category

Tüp bebek

Category

Doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftler için bir umut ışığı olan tüp bebek tedavisi, kısırlık sorununun tedavisinde kullanılan ilk seçenek değil, ancak diğer yöntemlerin başarılı olamadığı durumlarda son ve belki de en başarılı seçenektir. Tüp bebek tedavisi aşılama ve yumurtlama gibi diğer kısırlık tedavilerine göre biraz daha maddi manevi çifti zorlayıcı olduğundan, öncelikle diğer tedavi alternatifleri düşünülür. Bununla birlikte yeterli sayıda ve kalitede spermi olmayan erkekler, yumurtalık rezervi düşük olan, tüplerinde tıkanıklık olan kadınların tüp bebek tedavisi ile bebek sahibi olabilmeleri mümkündür. Ayrıca tüp bebek tedavisinin belli aralıklarla birkaç kez uygulanabiliyor olması da ekstra bir avantajdır. Örneğin bir kez tüp bebek tedavisi uygulandı, ancak gebelik elde edilemedi ya da canlı doğum gerçekleştirilemediyse ortalama 2-3 ay içinde yeniden tüp bebek denemesi yapılabilmektedir. Bu arada geçen süre kadının adet dönemlerine göre belirlenir. Zira ilk tüp bebek tedavisinin ardından kadının en az iki kez adet olmuş olması gerekmektedir. Tüp bebek tedavisi sırasında yumurtalıklarda…

Kısırlık sorunuyla mücadele eden, doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftler, yumurtlama ve aşılama işlemleri ile gebelik elde edilemediği durumlarda tüp bebek tedavisine başvurmaktadırlar. Erkek ve kadının üreme hücrelerinin vücut dışındaki laboratuvar ortamında döllenip, oluşan embriyoların kadının rahmine yerleştirilmesi işlemine tüp bebek tedavisi adı verilmektedir. Yumurtalıklardan, rahimden ve tüp bebekten kaynaklanan pek çok kısırlık vakasında, tüp bebek ile gebelik elde edilebilmektedir. Ancak tüp bebek tedavisinde de uyulması gereken kurallar ve koşullar bulunmaktadır. Örneğin doğal yolla gebelik için yeterince süre içinde deneme yapmamış olanlar, tüp bebek öncesi kısırlık tedavilerinden olan yumurtlama ilaçları ve aşılama tedavilerine başvurmamış olanlara tüp bebek tedavisi önerilmez. Bunun yanında tüp bebekte kaç tane embriyo transfer edilecek, ne kadar süre aralıklarla kimlere tüp bebek tedavisi uygulanabilecek gibi hususlar 6 Mart 2010 tarihinde uygulamaya konulan yönetmelikle düzenlenmiştir. Tüp bebek tedavisi uygulayan merkezleri bağlayan yönetmelik “Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik”tir. Tüp bebek yönetmeliğine göre tüp…

Gebelik oluşumu öncesinde; yumurta ve sperm hücresinin döllenmesiyle oluşan döllenmiş yumurtalar (zigot) bölünerek çoğalırlar ve gelişirler. Doğal yolla gerçekleşen gebeliklerde normal süreçte meydana gelen bu durum, tüp bebek tedavisinde laboratuar ortamında gerçekleştirilir. Yumurtalar döllendikten sonra 2, 4, 8 hücreli gruplar haline gelirler. Döllenmiş yumurta, döllenmenin ardından geçen 5. günde içinde bir boşluk alan bulunan etrafı hücrelerle çevrilmiş Blastokist halini alır. Doğal yolla gerçekleşen gebeliklerde döllenmiş yumurtanın rahim duvarına yerleşmeden önceki haline Blastokist denilir. Ancak tüp bebek tedavisinde döllenmenin sonrasındaki 5. günde blastokist transferi yapılır ve embriyo anne rahmine yerleştirilir. Blastokist transferi nasıl yapılır? Tüp bebek tedavisinde döllenmiş yumurtalar 5 gün süresince laboratuar ortamında izlenir. Bunlardan en kaliteli, en sağlıklı, en çok büyüyen Blastokistler (embriyolar), tıbbi bir cihazla anne rahmine yerleştirilir. Embriyolardaki hücrelerin bölünme hızları, hücre büyüklükleri ve sayılarına bakılarak blastokistlerin en kaliteli olanları belirlenir ve transfer edilir. Günümüz tıp teknolojisiyle embriyoları en iyi koşullarda geliştirip büyütecek laboratuar ortamı sağlanabilmektedir. İstenirse…

Günümüz tıp teknolojisi ile kısırlık tedavisinde başarılı sonuçların elde edilebildiği tüp bebek tedavisi, doğal yolla bebek sahibi olamayanlara umut ışığı olmaktadır. Tüp bebek; kadın ve erkeğin üreme hücrelerinin laboratuvar ortamında döllenip, en kaliteli bir veya iki embriyonun anne adayının rahmine yerleştirilmesi işlemine verilen addır. Tüp bebek tedavisinde gebeliğin gerçekleşebilmesi için en uygun olan embriyolar transfer edilmekte ve bu sebeple de başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Yumurtlama bozuklukları, tüplerde tıkanıklık, sperm kalitesi ve sayısında sorunlar yaşayan çiftlerde tüp bebek tedavisi ile bebek sahibi olmak mümkün olmaktadır. Ancak tıptaki neredeyse her tedavi yönteminde olduğu gibi tüp bebek tedavisinde de özellikle kullanılan ilaçlar dolayısıyla sorunlar yaşanabilmektedir. Hastaların büyük çoğunluğunda yan etki göstermeyen tüp bebek tedavi ilaçları bazı kadınlarda rahatsızlıklara yol açabilmektedir. İşte böyle vakalarda da ilaçsız tüp bebek uygulaması devreye girmektedir. İlaçsız tüp bebek tedavisi nedir, kimlere uygulanır? Normal koşullarda gerçekleştirilen tüp bebek tedavisinde yumurtalıkların uyarılması ve yumurta üretimini sayıca ve kalite olarak artırılması…

Kısırlık sorunu yaşayan çiftlerde başarılı gebelik elde edilebilmesine olanak veren tüp bebek tedavisinde klasik yöntem IVF ve mikroenjeksiyon uygulaması (ICSI) yöntemi uygulanmaktadır. Klasik tüp bebek uygulaması olan IVF’de erkekten alınan çok sayıda sperm laboratuvar ortamında kadından alınan tek bir yumurta hücresinin etrafında toplanmaktadır. İşte bu uygulamada spermlerden birisi yumurtayı kendi kendine döller ve gebelik gerçekleşir. Meydana gelen döllenme, tıpkı doğal yolla oluşan gebelikteki gibidir. Ancak döllenmenin gerçekleştiği alan kadının yumurtalıkları değil, vücut sıcaklığındaki bir laboratuar ortamıdır. Mikroenjeksiyon işleminde ise erkeğin spermlerinden en sağlıklı ve kaliteli olanı seçilir ve kadının yumurtasının içine enjekte edilir. Bu işlemde döllenmenin IVF’deki gibi doğal yolla değil de tıbbi yöntemle, zorla gerçekleştirilmesi söz konusudur. Mikroenjeksiyon nasıl uygulanır? Erkekten elde edilen meninin içindeki en kaliteli sperm seçilir ve kuyruğu hareketsizleştirilerek hassas bir enjektörle alınır. Bu evrenin ardından sperm enjektör yardımıyla yumurtanın içine yerleştirilir. Sonrasında ise yumurtanın etrafında bulunan tüm spermler temizlenir. En kaliteli sperm seçilip, tıbbi yöntemle…

Doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftlere umut veren tüp bebek tedavisinde başarı oranı diğer kısırlık tedavilerine oranla daha yüksektir. Kısırlık sorunu doktor tarafından teşhis edilen ve yumurtlama, aşılama gibi diğer tedavi yöntemleriyle gebelik elde edilemeyen çiftlere tüp bebek tedavisi uygulanır. Bu tedavide kadın ve erkeğin üreme hücreleri, vücut dışında bir laboratuar ortamında 48 saat bekletilir döllenmeye en uygun hücreler döllenir. Bu işlemle elde edilen embriyolardan en sağlıklı olan bir ya da iki tanesi kadının rahmine tıbbi bir yöntemle yerleştirilir. Bu sayede embriyonun döllenme esnasında, tüplerden geçip rahme gidiş sırsında karşılaşması muhtemel sorunlar da önlenmiş olur. Tüp bebek tedavisinde embriyo transferinden 12 gün sonrasında kanda gebelik testi yapılır. Aradan iki hafta geçtiğinde ise ultrasonda gebelik izlenir. Ultrasonda gebelik kesesi görülüyorsa, gebelik için her şeyin yolunda olduğu düşünülür. Ancak transferin ardından 25-30 gün geçtikten sonraki ultrason kontrolünde gebelik kesesi görülemiyorsa dış gebelikten şüphelenilir. Yeniden yapılan kanda gebelik testinin pozitif çıkması durumunda, dış…

Günümüzde bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin yaklaşık olarak % 15’i doğal yollarla bebek sahibi olamamaktadır. Düzenli olarak korumasız cinsel ilişkiye girdiği halde gebelik elde edemeyen çiftler, doktora başvurduklarında kısırlık teşhisi konulursa kısırlığa sebep olan faktöre yönelik bir tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Yumurtlama bozuklukları, rahim ağzı ve çiyle ilgili sorunlar, tüplerin tıkanma durumu kadından kaynaklanan kısırlık sebepleri olarak sıralanırken, sperm sayısı, kalitesi, hareketliliği ile ilgili problemler erkeklerdeki kısırlık sorunlarındandır. Bu tür sorunlarda yumurtlama ilaçları kullanılır, aşılama tedavisi yapılır, sperm üretimini artıracak tedavi yöntemleri uygulanabilir, en son olarak da tüp bebek tedavisine başvurulur. Tüp bebek tedavisinin son seçenek olarak düşünülmesinin en önemli sebepleri uzun süreli olması, ekonomik olarak fazla maliyet gerektirmesi ve tedavi öncesinde, esnasında, sonrasında kullanılan ilaçların kadında belli yan etkilere sebep olabilecek olmasıdır. Zira insan vücudunda her hangi bir problem, rahatsızlık ve bozukluk sebebiyle kullanılan, tedavi edici ilaçların ve yöntemlerin yan etkileri, zararları olabilmekte, hatta hiçbir yan etkisi olmayan ilaç henüz…

Tüp bebek tedavisinde embriyo transferi gerçekleştirildikten 12 gün sonra kanda gebelik testi yapıldığında, gebeliğin oluşup oluşmadığı kesin olarak anlaşılmaktadır. Bu konuda en gerçekçi sonuç kan testi ile elde edilebilmektedir. Testin öncesinde geçen süre çok kısa olduğu için vücudun gebeliğin varlığını anlaması, buna hormonlarla tepki verip gebelik belirtisi göstermesi pek mümkün değildir. Bu bağlamda embriyo transferi yapılışının ardından geçen 12 günün sonrasında geçen 1 haftasının sonrasında anne adayında yavaş yavaş gebelik belirtileri gözlenmeye başlanır. Ortalama olarak transferden 20 gün sonra basit gebelik belirtileri olan bulantı, kusma, bazı yiyeceklere karşı aşırı hassasiyet, göğüslerde şişkinlik ve hassasiyet gözlenir. Bunun yanında sebebi tam olarak belirlenemeyen halsizlik ve dayanması zor baş ağrısı, vajinal akıntı ve nadiren vajinada kaşıntı da bu dönemde gözlenebilmektedir. Tüp bebekte gebelik belirtileri nelerdir? Tüp bebek gebeliklerinde sıkça karşılaşılan belirtilerden birisi de yüz bölgesinde oluşan sivilcelerdir. Gebeliğin ilerleyen aylarında kaybolan akne ve sivilceler anne adayını rahatsız edecek derecede fazla sayıdadır. Ancak bu…

Doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftler için çok büyük bir umut ışığı olan tüp bebek tedavisi, günümüz tıp teknolojisinde en başarılı sonuçlar veren kısırlık tedavi yöntemidir. Tüp bebek tedavisi, erkekten ve kadından kaynaklanan pek çok kısırlık sorununda başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. Yumurtlama sorunu yaşayan, rahminde, rahim ağzında veya tüplerinde bozukluklar olan kadınlarda, sperm üretimi sorunu olan erkeklerde en etkili tedavi tüp bebek tedavisidir. Uzman doktorun teşhisi ile kısırlık tespit edilen çiftlerde yumurtlama ilaçları, sperm sayı ve kalitesini artıran tedaviler ve aşılama teknikleri kullanıldığı halde gebelik gerçekleşmiyorsa, son çare olarak tüp bebek tedavisi kullanılır. Tüp bebek tedavisi nasıl uygulanır? Kadın ve erkeğin üreme hücreleri vücut dışında, laboratuvar ortamında döllenir ve embriyo tıbbi cihazla kadın rahmine yerleştirilir. Üreme hücrelerinin vücut sıcaklığında 48 saat bekletilip döllenmesi süresince oluşan en sağlıklı embriyolar, direkt olarak rahme yerleştirildiğinden, doğal yolla oluşan gebeliklerde karşılaşılan olumsuzluklar tüp bebek tedavisinde yaşanmamaktadır. Ancak başarılı bir gebelik ve sağlıklı, canlı bir…

Doğal yollarla bebek sahibi olamayan ve yapılan tetkikler sonucunda kısırlık teşhisi konulan çiftlerde, öncelikle soruna sebep olan etken belirlenir. Ardından sebebe yönelik bir tedavi uygulanarak gebelik gerçekleştirilmeye çalışılır. Kısırlık sorunu olan çiftlere yumurtlama tedavisi, aşılama uygulaması, sperm üretimi ya da kalite ve sayı artırma ve tüp bebek tedavisi gibi farklı teknikler uygulanmaktadır. Günümüz tıp teknolojisi ile kısırlıkta en başarılı sonuçlar alınan tedavi yöntemi tüp bebek tedavisidir. Kadın ve erkeğin üreme hücrelerinin tıbbi yöntemlerle alınıp laboratuar ortamında döllenmesi işlemine tüp bebek tedavisi adı verilmektedir. Vücut sıcaklığında 48 saat bekletilen döllenen üreme hücreleri ile oluşturulan sağlıklı embriyo tıbbi yöntemler ve steril cihazlarla kadının rahmine yerleştirilir. Bu sayede kadının yumurtalıklarından, rahminden, rahim ağzından, tüplerinden ya da erkeğin sperm üretiminden kaynaklanan sorunlardan en az düzeyde olumsuz etki alarak gebelik gerçekleştirilmiş olur. Bu işlemden sonra doktorun önerilerine uygun bir yaşam rutini oluşturma, düzenli olarak kontrollere gitme ve gebelik haftalarını hesaplayarak, gebelik dönemine göre hareket edilir.…