hamilelik.com © 2017 Aysetolgaiyiyasam.com - Tüm Hakları Saklıdır.

Tüp Bebekte Kaç Embriyo Transfer Edilir?

Tüp Bebekte Kaç Embriyo Transfer Edilir?

embriyo zarı

Kısırlık sorunuyla mücadele eden, doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftler, yumurtlama ve aşılama işlemleri ile gebelik elde edilemediği durumlarda tüp bebek tedavisine başvurmaktadırlar. Erkek ve kadının üreme hücrelerinin vücut dışındaki laboratuvar ortamında döllenip, oluşan embriyoların kadının rahmine yerleştirilmesi işlemine tüp bebek tedavisi adı verilmektedir. Yumurtalıklardan, rahimden ve tüp bebekten kaynaklanan pek çok kısırlık vakasında, tüp bebek ile gebelik elde edilebilmektedir. Ancak tüp bebek tedavisinde de uyulması gereken kurallar ve koşullar bulunmaktadır. Örneğin doğal yolla gebelik için yeterince süre içinde deneme yapmamış olanlar, tüp bebek öncesi kısırlık tedavilerinden olan yumurtlama ilaçları ve aşılama tedavilerine başvurmamış olanlara tüp bebek tedavisi önerilmez.

Bunun yanında tüp bebekte kaç tane embriyo transfer edilecek, ne kadar süre aralıklarla kimlere tüp bebek tedavisi uygulanabilecek gibi hususlar 6 Mart 2010 tarihinde uygulamaya konulan yönetmelikle düzenlenmiştir. Tüp bebek tedavisi uygulayan merkezleri bağlayan yönetmelik “Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik”tir.

Tüp bebek yönetmeliğine göre tüp bebekte kaç embriyo transfer edilebilir?

Yönetmeliğe göre anne adayı 35 yaşın altında ise ve birinci ya da ikinci tüp bebek denemesi ise sadece 1 tane embriyo transfer edilmektedir. Zira kadının yaşı ilerledikçe ve özellikle de 35 yaşın üzerine çıktıkça tüp bebekte başarı oranı da azalmaktadır. Üçüncü ve daha sonraki denemelerde ve 35 yaşın üzerindeki kadınlarda ise en fazla 2 adet embriyo transfer edilebilmektedir. Bunların dışında koşullar ne şekilde olursa olsun 3 veya daha fazla sayıda embriyo transfer edilmesine yasal açıdan izin verilmemektedir.

Tüp bebek tedavisinde neden transfer edilecek embriyo sayısına kısıtlama getirilmiştir?

Tüp bebek tedavisinde transfer edilen embriyoların sayısı arttıkça çoğul gebelik olma riski de artmaktadır. İkiz, üçüz ya da dördüz gebeliklerde ilk başlarda sorun yokmuş gibi görünse de gebeliğin ilerleyen dönemlerinde bebeklerde gelişim geriliğine, düşüklere, ölü doğumlara sebebiyet verebilmektedir. Çoğul gebeliklerde bebeklerin yaşayabileceği sorunların yanında, anne adayının da sağlığı tehlikeye girebilmektedir.

Neden tüp bebek tedavisinde birden fazla embriyo transfer etmek istenir?

Tüp bebek tedavisi için en uygun şartlara sahip olduğu düşünülen 35 yaşın altındaki kadınlarda bile tek embriyo ile gebeliğin gerçekleşme ihtimali yaklaşık olarak % 20 civarındadır. Ancak 2 embriyonun transfer edildiği 35 yaşın altındaki kadınlarda bu ihtimal % 40’a, 3 embriyo transfer edildiğinde ise % 50-60 gibi oranlara ulaşır. Tüp bebek tedavisinin uzun soluklu ve ekonomik olarak da fazla maliyetli olduğu düşünüldüğünde, ilk denemede gebelik elde etmek isteyen çiftler birden fazla embriyonun transfer edilmesini isteyebilmekteler. Ancak bu durumun yaratacağı çoğul gebelikler ve sonraki süreçteki sorunları da göz ardı etmemekte fayda vardır. 

Tüp bebek tedavisinde elde edilen embriyolar saklanabilir mi?

Yönetmelikle sınırlandırılmış olan transfer edilen embriyo sayısı, yaş ve sağlık durumu açısından sınırda olanlar için sorun teşkil edebilmektedir. Ancak tedavi sırasında elde edilen embriyolardan transfer edilmeyecek olan kaliteli embriyolar 5 yıl süreyle saklanabilmektedir. Eşlerden her ikisinin de izni alınarak yapılan bu saklama işleminin devam edebilmesi için her yıl eşler sağlık kurumuna gidip dilekçe vermelidirler. Eğer her hangi bir sebeple bu embriyoların 5 yıldan uzun saklanması isteniyorsa, Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir