Category

Ultrason

Category

Hamileliğin kaçıncı haftasında olunduğuna göre, ultrasonda fetusla ilgili farklı ölçüler yapılmaktadır. Bu ölçümler sayesinde; gebeliğin kaç haftalık olduğu, tahmini kilosu, gelişiminin durumu, anomali olup olmadığı, gelişim geriliğinin söz konusu olup olmadığı, amniyon suyunun normal miktarda olup olmadığı tespit edilebilmektedir. Hamilelik oluştuktan hemen sonra yeni ilk haftalarda, ultrasonda bebeğin izlenmesi söz konusu değildir. Ultrasonla bebeğin gözlemlenebilmesi için bebeğin rahme yerleşmesinden 1-2 hafta geçmesi gerekmektedir. Kanda B-HCG düzeyi ortalama olarak 1500’e ulaştığında yani 4 buçuk – 5 haftalık hamilelik olduğunda transvajinal ultrason ile gebelik kesesi izlenebilmektedir. B-HCG düzeyi 2000-3000 düzeylerine ulaştığında, gebelik yaklaşık olarak 6 haftalık olmaktadır. Bu durumda da karından yapılan yani transabdominal ultrason ile gözlemlenebilir. Hamilelikte ultrasonla ölçülen değerler GS (Gebelik Kesesi, Gestasyonel Sac) Gebelik en erken, 4 ya da 5. Haftasında izlenmektedir. Karından uygulanan ultrasonda, hamilelik 6 haftalık olduğunda izlenebilmektedir. Gebelik kesesine göre hamileliğin kaçıncı haftasında olduğu tespit edilemez. Bu yöntem yerine CRL ölçümü kullanılır. Gebelik kesesinin düzensiz olması…

Ultrason, ses dalgaları prensibi ile çalışan bir görüntüleme sistemidir. Ses dalgaları, yüksek frekanslı ve insan kulağının işitemeyeceği ses dalgaları oluştururlar. Ultrasonun çalışma prensibi ses dalgalarının değişik doku ve organlardan farklı şekilde yansıması  mantığı ile çalışmaktadır. Tıbbın yalnızca kadın hastalıkları ve doğum branşında kullanılmayan, neredeyse bütün branşlarda uygulanan oldukça yaygın ve başarılı bir yöntemdir. Ultrason cihazlarının ses dalgasını gönderen ve dokulara çarpan sesin geri dönmesini algılayan, vücuda yerleştirilen kısmı ise prob adını almaktadır. Prob, geri dönen ses dalgalarını algılamaktadır. Bu işlemler, bilgisayar sistemleri içerisinde görüntüye dönüştürülür ve doktor bu görüntüleri izleyerek yorumlayabilir. Ultrason yönteminin çeşitleri vardır. Bunlar: Transvajinal ultrason Bu yöntem ultrasonda, ultrasonun prob bölümü vajina içerisine oldukça kolay yerleşebilir.  Çoğunlukla erken gebelik dönemlerinde ve bazı jinekolojik patolojilerin araştırılmasında yaygın olarak transvajinal ultrason kullanılmaktadır. Bu yöntem, özellikle obezite sorunu olan hastalarda karnın daha net görüntü vermesi için de kullanılmaktadır. Normal standart pelvik (karından) ultrason Bu ultrason yönteminde geniş bir prob kullanılır.…