hamilelik.com © 2017 Aysetolgaiyiyasam.com - Tüm Hakları Saklıdır.

Anormal Seksüel Gelişim (İnterseks)

Anormal Seksüel Gelişim

Bir bebeğin toplum ve tıp dünyası tarafından normal cinsel gelişime sahip olduğunun düşünülmesi, kabul edilmesi için erkek ya da dişi cinsel organının tam olarak cinsel karakteri, yapısal özellikleri yansıtıyor olması gerekmektedir. Bebeğin cinsiyeti gebeliğin gerçekleştiği anda genetik olarak belirlenmektedir. Gebelik gerçekleştiği esnada öncelikle XX dişi ya da XY erkek genetik seks belirlenmektedir. İşte bu evreden sonra iç ve dış genital organlar kromozomların taşıdığı dişi veya erkek özelliklere göre oluşur. Genetik seks dişi yönünde ise yumurtalıklar, erkek yönünde ise testisler gelişir, oluşur. Embriyoda testis ya da yumurtalık oluşması durumuna göre de diğer iç genital organlar şekil alır.

Erkek genetik seks oluşumu dolayısıyla testis geliştiğinde, Müller kanalı karşıtı olan Antimüllerian kanalının gelişimine engel olan AMH ve WOLF kanalının gelişimini sağlayan testosteron hormonu da testisten salgılanır. Ancak oluşan embriyoda yumurtalık varsa; testis olmadığı için Antimüllerian hormonu salgılanamaz ve böylece Müller kanalı gelişir. Bu sayede de rahim, rahim ağzı, vajinanın üst kısmı ve tüpler oluşur. Daha net bir ifadeyle testosteron hormonu salgılanırsa dış genital yapılar erkek yönlü, salgılanmazsa dişi yönlü oluşmakta ve gelişmektedir. Burada seksüel gelişimin asıl belirleyicisi testosterondur. Ancak bazı gebelik vakalarında çeşitli sebeplerden dolayı embriyonun seksüel gelişimi bu rutin aşamaları izlemez ve anormal seksüel gelişimlere yol açabilir.

Anormal seksüel gelişim nedenleri nelerdir?

Bir embriyonun anormal seksüel gelişim göstermesi; genellikle annenin kullandığı ilaçlardan ve taşıdığı bazı hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Bunun yanında embriyonun içinde bulunduğu plasentadaki enzim eksiklikleri, fetüsün böbrek üstü bezindeki enzim eksiklikleri ve fetüsün dokusundaki bazı eksiklikler de bebekte anormal seksüel gelişim özelliklerine sebebiyet verebilmektedir.

Anormal seksüel gelişim çeşitleri

Gerçek anormal seksüel gelişim

Çok nadiren rastlanan gerçek anormal seksüel gelişim vakalarında hem yumurtalık hem de testis bulunmaktadır. Bu durumda bir tarafta testis diğer tarafta yumurtalık vardır. Yumurtalığın olduğu tarafta, Müller kanalı, testisin olduğu tarafta ise Wolf kanalı gelişir.

Yalancı seksüel gelişim

Seksüel gelişim sorununda en sık rastlanan vaka yalancı anormal seksüel gelişimdir. Yalancı anormal seksüel gelişim sorunu olan bebeklerde sadece yumurtalık ya da sadece testis oluşmuştur. Ancak bebeğin iç ve dış genital organları birbiriyle uyumsuzdur. Örneğin dış genital organ erkek özellikleri gösterirken, yani testis bulunmaktayken, dış genital organlar dişi özelliktedir. Enzim eksiklikleri ve androjenik hormon bozuklukları bu soruna sebebp olmaktadır. Ya da iç genital organlar dişi yapısında iken, yumurtalık varken dış genital organlar ayrım yapılamayacak kadar belirsiz formda olabilmektedir. Bu tür vakalara sebep olan en önemli etken böbrek üstü bezindeki enzim yetersizlikleridir.

Anormal seksüel gelişim tedavisi

Bebekte anormal seksüel gelişim olduğu kanısına uzman doktor, hatta uzman doktorlar kurulu karar vermektedir. Tanı konulduktan sonraki evrede cerrahi müdahaleye girişmeden önce olayın biyolojik, sosyolojik, psikolojik etkileri de göz önünde bulundurulur. Tüm koşulların uygun olduğu saptandıktan sonra cerrahi operasyon yapılır. Vakanın durumuna göre tek bir operasyon ya da birkaç aşamalı operasyon uygulanabilmektedir. Hem soruna tanı konulduğunda hem de operasyon öncesinde, esnasında ve sonrasında bebeğin ailesine psikolojik destek verilmeli, bir profesyonelden yardım almaları sağlanmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *