hamilelik.com © 2017 Aysetolgaiyiyasam.com - Tüm Hakları Saklıdır.

Hamilelikte Ultrason İle Yapılan Ölçümler

ultrason  kopya

Hamileliğin kaçıncı haftasında olunduğuna göre, ultrasonda fetusla ilgili farklı ölçüler yapılmaktadır. Bu ölçümler sayesinde; gebeliğin kaç haftalık olduğu, tahmini kilosu, gelişiminin durumu, anomali olup olmadığı, gelişim geriliğinin söz konusu olup olmadığı, amniyon suyunun normal miktarda olup olmadığı tespit edilebilmektedir.

Hamilelik oluştuktan hemen sonra yeni ilk haftalarda, ultrasonda bebeğin izlenmesi söz konusu değildir. Ultrasonla bebeğin gözlemlenebilmesi için bebeğin rahme yerleşmesinden 1-2 hafta geçmesi gerekmektedir. Kanda B-HCG düzeyi ortalama olarak 1500’e ulaştığında yani 4 buçuk – 5 haftalık hamilelik olduğunda transvajinal ultrason ile gebelik kesesi izlenebilmektedir. B-HCG düzeyi 2000-3000 düzeylerine ulaştığında, gebelik yaklaşık olarak 6 haftalık olmaktadır. Bu durumda da karından yapılan yani transabdominal ultrason ile gözlemlenebilir.

Hamilelikte ultrasonla ölçülen değerler

GS (Gebelik Kesesi, Gestasyonel Sac)

Gebelik en erken, 4 ya da 5. Haftasında izlenmektedir. Karından uygulanan ultrasonda, hamilelik 6 haftalık olduğunda izlenebilmektedir. Gebelik kesesine göre hamileliğin kaçıncı haftasında olduğu tespit edilemez. Bu yöntem yerine CRL ölçümü kullanılır. Gebelik kesesinin düzensiz olması durumunda, hamileliğin düşük riskinin fazla olduğu söylenebilir. Gebelik kesesi şayet çok küçük ise, embriyonun görünmesi söz konusu değildir. Bu durumda yalnızca kese gözlemlenebilir. Gebelik kesesi 1 cm boyuta ulaştığında içerisinde yolk kesesi izlenir, 1.5 cm boyuta ulaştığında içerisinde embriyo da izlenebilir.

ultrason

YS (Yolk kesesi, Yolk sac):

Bebek ve anne arasındaki besin ve oksijen alışverişi, plasentadan önce yolk kesesi ile yapılmaktadır. Gebelik kesesi 1 cm boyuta ulaştığında içerisinde yolk kesesi de görünmektedir. Gebelik kesesinin hemen yanında mevcut olan kese, yolk kesesidir. Gebelik kesesi 1 cm’den fazla büyüklüğe ulaşmışsa ancak yolk kesesi mevcut değilse, gebelikte düşük riskinin artmış olduğu söylenebilir.

CRL (Baş-Popo Ölçümü, Crown-Rump Length ):

Bebeğin poposundan kafasının en üstüne kadar olan uzunluğun ölçülmesidir. Erken gebelik haftalarında yani gebeliğin 7 ve 13. Haftaları arasında uygulanan CRL ölçümleri, gebeliğin kaçıncı haftasında olunduğuna dair oldukça faydalı ipuçları verilebilir. Hamileliğin ilerlediği aylarda bebeğin gelişiminin normal olup olmadığı bu eken haftalarda yapılan CRL öçlümüne göre kıyaslanmaktadır. Bu sebeple anne adayları gebeliğin erken haftalarında yapılan bu ölçüm sonuçlarını saklamalıdır.

BPD (Biparietal Çap, Biparietal Diameter):

Bebeğin kafasının sağ ve sol tarafından bulunan parietal kemik adı verilen kemikler arasındaki mesafe yani kafanın enlemesine büyüklüğü ölçülmesidir. Gebeliğin 13. Haftasından sonra bu yöntem kullanılır. 13. Gebelik haftasında ortalama olarak 2.4 cm uzunlukta iken doğum zamanı 9.5 cm uzunluğa kadar ulaşır. Erken gebelik aylarında yapılan BPD ölçümleri de gebelik haftası hakkında ve ileriki güncellemeler hakkında önemli fikirler verebilir.

HC (Kafa Çevresi, Head Circumference):

BPD gibi gebeliğin kafa büyüklüğü ve buna göre gebelik haftası konusunda ipuçları elde edilebilir. Şayet gebeliğin kafa şekli düzensiz ise, HC yöntemi oldukça önemlidir.

FL (Femur uzunluğu, Femur length):

Uyluk kemiği, vücuttaki en uzun kemiktir. Bu kemiğe göre de boy ölçümü yapılmaktadır. Gebeliğin 14. Haftasında,  bu kemik uzunluğu 1.5 cm iken, doğum yaklaştığı zaman bu ölçü 7.5 cm’e ulaşabilir.Tıpkı BPD gibi erken gebelik aylarında yapılan FL ölçümleri de hem gebelik haftasını belirlemek açısından hem de ileri de yapılacak güncellemeler açısından değerli bilgiler verebilir.

AC (Karın çevresi, Abdominal Circumference):

Gebeliğin tahmini ağırlığını ölçme konusunda AC oldukça yararlıdır.

Tahmini Fetus Ağırlığı (TFA) (EFW):

Gebelik ölçümlerinden BPD, FL ve AC ‘yi kullanarak bilgisayar bir formülle tahmini fetus ağırlığı neticesi elde edilir. Bu neticeler tahminidir.

NT (Fetal Ense Kalınlığı, Nuchal Translucency):

Ultrasonografide gebeliğin boynunun arka bölümünde koyu renkli olarak izlenen alanın kalınlığını ifade eder. Gebeliğin 11 hafta 1 gün ile 13 hafta 6 gün arasındaki anne adaylarına uygulanmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *