hamilelik.com © 2017 Aysetolgaiyiyasam.com - Tüm Hakları Saklıdır.

İkiz Gebelikler Normal Doğum İle Dünyaya Gelebilir Mi?

ikiz gebelik ultrason goruntusu

İkiz gebelikler, her yüz gebelikten birinde görülmektedir. İkiz gebelikler, tüp bebek gibi yardımcı üreme yöntemleri ile artabilir. Ancak kendiliğinden oluşan ikiz gebelikler, tüm gebeliklerin %2’sini oluşturmaktadır.

Çift yumurta ikizi nedir?

Çift yumurta ikizi durumlarında; yumurta hücresi 2 sperm hücresi ile döllenmiştir. Bu sebeple de ikizlerin genetik yapıları aynı değildir. Dış görünüşler farklı olabilir. Çift yumurta ikizlerinde; aynı karında bulunan iki farklı kardeş bulunmaktadır. Çift yumurta ikizlerinde iki plasenta vardır.

Tek yumurta ikizi nedir?

Tek yumurta ikizi durumunda bir yumurta, bir sperm tarafından döllenir. Bu durum daha sonra ikiye ayrılacaktır. Tek yumurta ikizlerinde cinsiyet her zaman için aynıdır. Genetik yapılar da aynıdır bu sebeple de dış görünüşler aynı olmaktadır. Bu bölünme aşaması döllenmeden 3 gün sonra meydana gelirse 2 amniyon kesesi ve iki plasenta olur. Ancak 8 gün sonra olursa iki amniyon kesesi ve bir plasenta söz konusu olur.  13 gün sonra olursa ise tek amniyon kesesi ve bir plasenta olur. İkiz gebeliklerde yaygın olarak ise tek amniyon kesesi ve bir plasenta görülmektedir.

İkiz gebelikler normal doğum ile dünyaya gelebilir mi?

  • İkiz gebelikler çeşitli durumlarda normal doğum ile dünyaya gelebilir ancak normal doğum bebeler ve anne için getireceği riskler sebebiyle tercih edilmemektedir. Bu konudaki en önemli etken ise bebeklerin duruş şeklidir. İkiz bebekler doğum kanalına sırayla girmektedir. Doğum kanalına ilk giren bebeğin baş ile girmesi normal doğum şansını yükseltebilir. Ancak normal doğum için iki bebeğin de doğum kanalına baş pozisyonunda girmesi gerekmektedir. Bebek makat geliş ile doğum kanalına girerse doğum sezaryen yöntemle yapılır.
  • Çeşitli durumlarda ilk bebek normal doğum ile dünyaya gelirken, ikinci bebek sezaryen ile dünyaya gelmektedir.
  • Doğumun başladığı hafta da doğum yöntemi için önem teşkil etmektedir. Bunun dışında bebeklerin kilosu da seazryen ya da normal doğumu etkilemektedir.
  • Bebeklerde gelişim geriliği ya da çeşitli komplikasyonlar mevcut ise normal doğum tercih edilmemektedir.
  • Anne adayında yüksek tansiyon ya da şeker hastalığı varsa sezaryen doğum söz konusu olur.
  • Eskiden, ülkemizde ve diğer ülkelerde ikiz gebeliklerin büyük bir kısmı normal doğum ile dünyaya getirtilmiştir. Ancak günümüzde tekiz gebeliklerde dahi sezaryen oranı daha fazladır.
  • İkiz gebeliklerde her iki bebek de baş geliş ile doğum kanalına girerse normal doğum yapılabilir. Fakat çeşitli durumlarda ilk bebek baş geliş doğum kanalına girerken, ikinci bebek makat gelişte olabilir. Bu durumda doğum yöntemi hastanın ve gebeliğin durumuna bağlı olarak doktor tarafından verilir.

İkiz bebeklerde doğum kaçıncı haftada meydana gelir?

Tekiz gebeliklerde doğum süresi 40 hafta iken ikiz gebeliklerde bu süre daha kısadır. İkiz gebeliklerde 35-38. Gebelik haftalarında doğum gerçekleşir.  İkiz gebelikler herhangi bir sorun söz konusu değil ise 37. Haftalarda da dünyaya gelebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *