hamilelik.com © 2017 Aysetolgaiyiyasam.com - Tüm Hakları Saklıdır.

İnmemiş Over-Ektopik Over

inmemis over

Normal sağlık şartlarını taşıyan kız bebeklerde yumurtalık dokusu, döl yatağı içindeki gelişme döneminde üreme fonksiyonlarıyla ilişkili olan alanın ortasından aşağıya doğru leğen kemiğinin boşluğuna inmektedir. Ancak herhangi bir sağlık sorunu, anatomik problem dolayısıyla bu aşağı inip yerine yerleşme konusunda sorun yaşanırsa, yumurtalık olması gereken bölgenin daha yukarısında kalır. Bu tür durumlarda inmemiş overdan (yumurtalık) bahsedilebilmektedir. Normalde kısırlık şikayetiyle doktora başvuran kadınlara karın üstünden pelvik ultrasonografi ve transvajinal ultrasonografi yapılarak yumurtalıklar gözlenebilmektedir. Ancak inmemiş over sorunu olan kadınların ultrasonografilerinde yumurtalık gözlenememektedir. Bu durumda MR çekilir ve over dokusunun olması gereken bölgeden farklı bir yere yerleştiği tespit edilir.

İnmemiş over vakalarında yumurtalıklardan biri indiği halde diğerinin inmediği ya da her ikisinin de inmediği durumlar söz konusu olabilmektedir. Bir de buna ek olarak yumurtalık dokusunun normalden fazla oluşması, normal dışı bir biçimde yerleşimli yumurtalık olması sorununu tarif eden ektopik over sorunu bulunmaktadır. Hem inmemiş over hem de gereğinden fazla miktardan yumurtalık dokusu inmiş ektopik over vakalarının sebepleri henüz bilinmemekte, ancak tedavisi bulunmaktadır.

İnmemiş over sorunu kimlerde, ne sıklıkla görülmektedir?

İnmemiş over problemi kadınlarda rastlanan diğer jinenkolojik sorunlara göre çok daha ender rastlanan bir sorundur. Ancak doğal yollarla gebe kalamama şikayetiyle doktora başvuran kadınlarda yumurtalıkları ultrasonografi ile izlemek isteyen doktorun, yumurtalıkları tespit edememesi sonucunda inmemiş over sorunu araştırılır. Yumurtalıkların olması gereken yerlerine inememelerine kaynaklık eden sebeplerin tam olarak ne olduğu da henüz tespit edilememiştir.

İnmemiş over belirtileri nelerdir?

İnmemiş over sorununa sebep olan faktörler bilinmediği gibi, bu hastalığın belirtileri de net olarak tespit edilememiştir. Ancak şiddetli pelvik-karın ağrısı ve kısırlık şikayetiyle doktora başvuranlara uygulanan ultrasonografide yumurtalıkların izlenememesi sonucu teşhis konulabilmektedir. Zira inmemiş over sorunu yaşayan kadınların çoğunluğunda her hangi bir semptom gözlenmemektedir. Bunun yanında her ay adet dönemi ile birlikte yumurtaların içinde bulunduğu kapsül olan folikül büyüdüğünde, kadında şiddetli karın ağrıları görülmesi mümkündür. Ayrıca gebe kalamamaktan şikayetçi olan kadınlarda yumurtalıklar yeterince uyarıldığı halde, ultrasonda her hangi bir folikül görülememesi de inmemiş over ya da ektopik over sorununun araştırılması için işarettir. İnmemiş over ya da ekoptik over sorunu yaşayan kadınlarda doğuştan rahim olmaması (RKM), sağ ya da sol Müller Kanallarından birinin oluşmaması (Unikornuat), böbreklerden her hangi birinin olmaması (renal agenezi) gibi semptomlar da sıklıkla görülmektedir.

Ektopik over sorunu nedir?

Ektopik over problemi de tıpkı inmemiş over sorunu gibi çok nadir gözlenen ve neredeyse net her hangi bir belirti vermeyen sağlık problemidir. Ektopik overda, kadında normalde olması gerekenden fazla miktarda yumurtalık dokusu bulunmakta, anormal bir biçimde ve normal dışı alanda yerleşmiş fazladan yumurtalık gözlenmektedir. Bu tür vakalarda kadında normalde bulunması gereken alanlarda 2 tane yumurtalık bulunmakta, ancak fazladan başka alanlarda da 3. bir over görülmektedir.

İnmemiş ve ekoptik over sorunun tedavisi nasıl yapılır?

İnmemiş over ve ekoptik over rahatsızlıkları başka sorunlarla birlikte yaşanmıyorsa, koruyucu tedavi uygulamak yeterli görülmektedir. Ancak bunların yanında farklı fizyolojik, biyolojik anomaliler varsa, cerrahi müdahaleye gerek duyulabilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *