hamilelik.com © 2017 Aysetolgaiyiyasam.com - Tüm Hakları Saklıdır.

Kan Grupları Hamilelik Şansını Etkiler mi?

ABD’deki bilimadamları, ilk defa 0 kan grubunun daha düşük yumurta adedi ve daha düşük yumurta kalitesi nedeniyle doğurganlık üzerinde negatif etkileri olabileceğini gösterdiler. A kan grubuna ait kadınların daha doğurgan oldukları görülüyor.

Yale Üniversitesi ve Albert Einstein Tıp Okulu araştırmacıları, ortalama 35 yaşında olan 560 kadın üzerinde incelemeler gerçekleştirmişler ve bu kadınlar iki farklı klinikte doğurganlık tedavileri görüyorlarmış. Her bir kadından kan örnekleri alınmış ve böylece kan grupları ile folikül uyarıcı hormonlarının (FSH) düzeyi incelenmiş.

FSH hormonu doğurganlık konusunda önemli bir işaret ve 10 düzeyinden aşağıda olması, daha yüksek düzeyde bulunan kadınlara göre hamilelik şansının daha fazla olduğunu gösteriyor. FSH’nin yüksek düzeyde olması yumurtalık rezervinde azalmaya işaret ediyor ve bu da yumurta kalitesinin düşük veya kalan yumurta adedinin az olabileceğini gösteriyor. Yumurtalık rezervi 30’ların orta ve sonlarından sonra doğal olarak azalmaya başlıyor.

Doğurganlık tedavileri gören kadınlar arasındaki çalışma sonuçlarına göre, 0 kan grubuna sahip olan kadınların FSH düzeyinin 10’dan yüksek olma ihtimali, diğer kan gruplarındaki kadınlara göre daha yüksek. Bu sonuçlar, kadınların yaşı ve vücut kitle endeksi gibi diğer faktörlere göre ayarlamalar yapıldığında bile her iki klinikte tedavi görenlerde benzer olmuşlar. A kan grubuna sahip olan kadınlarının FSH’lerinin 10’un üzerinde olması en düşük ihtimal olarak görülmüş.

Araştırma takımının lideri Edward Nejat, A kan grubuna sahip olan kadınların ve daha az yaygın olan AB grubundaki kadınların (her ikisinde de A mevcut), azalan yumurtalık rezervi sorunundan bir şekilde korunduklarını belirtiyor. Çalışmada etnik ve milliyet olarak iyi bir denek karışımı elde edilmiş.

Dr. Nejat, FSH düzeylerindeki bilgilerin kadınların yumurta kaliteleri ve adetlerine dair iyi bir fikir verdiğini belirtiyor ancak hamilelik şansını etkileyen tek faktörün de bu olmadığını söylüyor. Doktor, kan gruplarının diğer hormon gruplarını etkileyip etkilemediğini görmek için daha fazla çalışma gerekli olduğunu ve ayrıca bu konunun genel nüfusta da benzer etkiler oluşturup oluşturmadığının görülmesi gerektiğini belirtiyor. Çünkü bu çalışmada sadece doğurganlık problemleri için tedavi arayan kadınlar dahil edilmişler. Ayrıca kadının yaşının doğurganlık şansı konusunda hala en etkili faktör olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Üreme Sağlığı Topluluğu’nun yıllık toplantısında sunulmuşlar. Topluluk başkanı Dr. William Gibbons ise çalışmaların insan üreme sisteminin karmaşıklığı üzerinde daha iyi bir anlayışa sahip olmamıza yardımcı olacağını söylüyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *